logo Urzędu Gminy Doruchów
Powróć do: Kontakt

Inspektor ochrony danych

Imię i Nazwisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Paweł Wabnic

e-mail - iod@doruchow.pl