logo Urzędu Gminy Doruchów
Powróć do: Kontakt

Rachunki bankowe

Urząd Gminy Doruchów

Konto bankowe dla podatków lokalnych, opłaty skarbowej i innych wpływów

65 8413 0000 0906 6483 2000 0003

konto bankowe dla opłat za odpady komunalne

12 841300000906648320000084

Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie

Oddział w Doruchowie