Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

GMINNA KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W DORUCHOWIE

Regulamin GKRPA

Gminny Program Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi

Gminny Program Przeciwdziałaniu Narkomanii

Skład komisji:

Przewodnicząca – P. Wiktoria Mak

Czesława Kuśnierczyk

Grażyna Tuz

Danuta Godek

Maria Cieśla

Robert Ciężki

Punkt Konsultacyjny w Doruchowie ( boczne wejście przy urzędzie)

ul. Kępińska 13/1

63-505 Doruchów

Tel. 62 736 32 30

Dyżur psychologa  Pana Jacka Gorzelanego w ostatnią środę miesiąca od godz. 14:00-16:00,

dyżur instruktora terapii uzależnień Pani Marii Idczak  w każdą środę od 16:00- 20:00 – tel. 509 600 757 ( sms z prośbą o wyznaczenie terminu spotkania)

Koordynator Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ewelina Cierniak

Tel. 62 736 32 25 ( pon -pt 7:30-15:30)

e- mail: ewelina.cierniak@doruchów.pl

 

Ważne telefony

Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Tel. 800 120 002 (całodobowo)

Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym

Tel. 116 123 ( pon-pt 14:00- 22:00)

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Tel. 116 111 ( codziennie 12:00-02:00)

ITAKA- centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Tel. 800 70 2222 (całodobowo)

Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki- Narkomania”

Tel. 801 199 990 ( codziennie 16:00-21:00)

Ogólnopolski Telefon Zaufania „Uzależnienia behawioralne”

Tel. 801 889 880 ( codziennie 17:00-22:00 oprócz świąt państwowych)

 

W JAKI SPOSÓB ZGŁOSIĆ KOGOŚ NA LECZENIE ODWYKOWE?

Leczenie osób uzależnionych od alkoholu jest dobrowolne, a przymus leczenia może być jedynie nałożony przez Sąd. Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o zobowiązanie do leczenia odwykowego są wydziały rodzinne i nieletnich w Sądach Rejonowych.

Niniejszą procedurę regulują przepisy ustawy z dnia 26.10.1982 roku  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Do Sądu Rejonowego wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego mogą złożyć wyłącznie
2 instytucje:

1)      Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych.

2)      Prokuratura.

PRZEBIEG PROCEDURY:

W jaki sposób zgłosić kogoś na leczenie odwykowe?

Pierwszym krokiem realizacji procedury zobowiązania do leczenia odwykowego jest złożenie wniosku w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu.

Do kogo kierować wniosek?

Wniosek kierujemy do GKRPA w Doruchowie.

Gdzie i w jakiej formie składać wniosek?

Wniosek składamy w formie pisemnej osobiście lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Doruchowie, z dopiskiem: „DO GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH” (sekretariat lub pokój nr 14)

Przesłanki złożenia wniosku:

Wniosek składamy wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

a)       rozkład życia rodzinnego,

b)      demoralizację nieletnich,

c)       uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,

d)      systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.

Jakie informacje są potrzebne przy składaniu wniosku?

Wnioskodawca:

- imię i nazwisko,

- adres zamieszkania.

Dane osoby zgłoszonej do leczenia:

- imię i nazwisko,

- adres zamieszkania,

- data urodzenia,

- uzasadnienie.

Kto może złożyć wniosek?

Członek rodziny, krewny, sąsiad lub instytucja (ops, prokuratura, Policja, kurator, itp.)

 

Jaki jest tryb postępowania?

GKRPA:

- rozpatruje zasadność wniosku o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego w stosunku do osób nadużywających alkohol,

- przeprowadza z osobami rozmowy motywujące do podjęcia leczenia,

- zaleca podjęcie leczenia lub spotkań indywidualnych z psychologiem/terapeutą,

- w przypadku odmowy podjęcia leczenia dobrowolnego przez osobę mającą problem alkoholowy, kieruje ją na badania do biegłychsądowych (psychiatra i psycholog), w celu uzyskania stosownej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

- po uzyskaniu opinii biegłych GKRPA zamyka sprawę w przypadku, gdy nie ma podstaw do leczenia, bądź kieruje osobę na leczenie w warunkach stacjonarnych lub ambulatoryjnych, zgodnie z zaleceniami biegłych,

- w przypadku braku respektowania zaleceń, komisja kieruje wnioski do Sądu o wszczęcie postępowania w sprawie nałożenia obowiązku podjęcia leczenia odwykowego.

 

Gdzie można uzyskać informacje?

GKRPA w Doruchowie-

Urząd Gminy, Tel. 62 736 32 25, 62 736 32 30

 

Wniosek

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.